Bostäder

Här ska Torsby växa

1:31 min
  • I slutet av september väntas fullmäktige i Torsby godkänna detaljplanen för det nya bostadsområdet.
  • Det kommunala bostadsbolaget Torsby Bostäder vill få en arkeologisk utgrävning i området utförd under 2021 för att påbörja byggandet 2022.
  • "Den lista på 1200-1300 intresserade av lägenheter i Torsby har inte påverkats av de nybyggnationer vi genomfört de senaste åren" säger bostadsbolagets vd Håkan Laack.