Anti-romanism

3:35 min

Avilas jek proposalo katar IHRA ke te paruven avri o anav antiziganism pe e vorbi anti-roma rasism vaj anti-roma diskriminering.

Vadze pe ruznie reakcie katar le rom. Uni kamen maj dur te avel e defenicia antiziganism aj uni rom kamen e nevi defenicia..... O Hans Caldaras si jek aktivisto te but bersh, shunen leske gindura pa kado temato.

Reporter: Margrethe Balok

margrethe.balok@sr.se