Buceya 2021

Dora 5 milyar kron ji bo dibistan û warê lêkolînê tên danîn

2:29 min

Partiya lîberalan îro beșek ji buceya 2021 pêșkêș kir, ew jî ya di warê perwerdeyê de û lêkolînê de. 1,6 milyar li ser dibistanê têne danîn, ji wê milyarek wê taybetî ji bo geșekirinên demkî herin ji bo bedeldanîna wan xisar û ziyanên zanistî yên ji ber pandemiya Koronayê bûne.

Herweha wê 3,6 miyar kron sala bê li ser warê lêkolînê bêne danîn. Hem ji bo lêkolînên bingehîn û hem jî ji bo yên taybetî bêne danîn.