ممنوعیت بازدید از خانه سالمندان لغو می‌شود

1:43 min

ممنوعیتی که در بازدید از خانه سالمندان در زمان شیوع ویروس کرونا در سطح کشور وجود داشت، از اول ماه اکتوبر برداشته می‌شود. این موضوع را وزیر امور اجتماعی در یک کنفرانس خبری بعد از ظهر امروز اعلام کرد.

لینا هلنگرین، وزیر امور اجتماعی از مردم می‌خواهد: در صورتی که علائمی از بیماری دارید از اقارب سالمند خود دیدار نکنید. به سخنان کارمندان خانه سالمندان گوش بدهید.

ممنوعیت کنونی که از زمان شروع همه‌گیری ویروس کُرونا ایجاد شد، در درازمدت به مشکلی برای سالمندان مبدل شده‌است. این ممنوعیت تا آخر ماه سپتمبر اعتبار دارد و از اول ماه بعد وابسته‌گان سالمندان اجازه دارند به خانه‌های سالمندان بروند و با اعضای سالمند خانواده خود معاشرت کنند. وزیر امور اجتماعی گفت: افرادی که به بازدید از اقارب خود به خانه سالمندان می‌روند، مسئولیت دارند که متوجه این موضوع باشند که سالمندان را به ویروس مبتلا نکنند.

از آنجا که میزان شیوع ویروس کرونا در وضعیت کنونی پائین است، اداره امور اجتماعی سختگیری‌ها را لغو می‌کند. در صورتی که واگیری ویروس کرونا افزایش یابد، چاره‌جویی‌هایی در سطح محلی صورت خواهد گرفت.