ከተማ ማልመ፡ ዝተኸልከሉ መጽሓፍቲ ኣብ ቤት ንባብ ዳዊት ኢሳቕ ንኣምበብቲ ትቕርብ

1:54 min

ቤተ-ስነዳ ከተማ ማልመ፡ ንመርኣያ ናጽነት ምግላጽ ሓሳባት፡ ቤት ንባብ ዳዊት ኢሳቕ ኢሉ ዝሰየሞ፡ ሓድሽ ቤት ንባብ ሎሚ ሶሉስ 15 መስከረም ኣመሪቑ፡፡

እቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ክፍልታት ዓለምና ንከይሕተሙ ወይ ከይንበቡ ዝተኸልከሉ፡ ዝነደዱን ዝተመምዩን መጻሕፍቲ ዝእክብ ቤት ንባብ፡ ንልዕሊ 1500 መጻሕፍቲ ኣብ ከብሕታቱ ቦታ ፈልዩሎም  ኣሎ፡፡ ደረስቲ እቶም ዝተኣከቡ መጻሕፍቲ: ሓሳባቶም ብምግላጾም ብምፍርራህ ዝተዓብሱ፡ ዝተኣስሩን ተገዲዶም ንስደት ዘምርሑን’ዮም፡፡

– ኣብ’ዚ ቤት ንባብ 1600 መጽሓፍቲ ክህልዉና’ዮም፡፡ ፍርቆም ልብ-ወለድ ክኾኑ እንከለው፡ ፍርቆም ድማ ዝተኸልከሉ መጻሕፍቲ’ዮም፡፡ ትሕዝትኦም ዝኾነ ክኸውን ይኽእል’ዩ፡ መንግስቲ ዝነቕፉ፡ ወይ እዉን ሃይማኖት፡፡ ኣብ ገለ እዋን ካልኦት ከየንብብዎ ብገለ ሰባት ዝተኸልከሉ’ዮም፡ ትብል ዓቃቢት መጻሕፍቲ ኡልሪካ ኣህልበርይ፡ ኣብ ንኤስቨተ ዝሃበቶ ቃለ-መጠይቕ፡፡

እቲ ብስም እቲ ኣብ ኤርትራ ተኣሲሩ ዘሎ ሽወደናዊ-ኤርትራዊ ጋዜጠኛ ዝተጸውዐ ቤት ንባብ፡ ንኹሉ ነቲ ነዞም ዝተኸልከሉ መጻሕፍቲ መጺኡ ከንብብ ዝደሊ ሰብ ዕድል ዝኸፍት’ዩ፡፡

– ኣዝዩ ዝነኣድ ሓሳብ’ዩ፡፡ እቲ ቤት ንባብ ናይ ዝተሳደዱን፡ ኣብ ንደረስቲ ሓደገኛ ዝኾኑ ቦታታት ዘለው ጸሓፍትን ስራሕ ጥራይ ስለዝኣከበ ግን ኣይኮነን፡፡ እንታይ ደኣ፡ ስም ዳዊት ኢሳቕ ስለ ዘሓዘን እውን’ዩ፡፡ እዚ ብዙሓት ዳዊት መን ሙዃኑን፡ ንናጽነት ሓሳባትካ ምግላጽ ክንድምንታይ ከምዘበርከተን ዋጋ ከምዝኸፈለን ከምዝፈልጡ ክገብር ስለ ዝኾነን እውን’ዩ፡ ይብል ጁድ ደብያ፡ ኣባል ስደተኛታት ደረስቲ ካብ ማልመ፡፡

 እቲ ቤት ንባብ ንህዝቢ ሮቡዕ 16 መስከረም ክፉት ክኸውን’ዩ፡፡