Arbetsmiljö

Skyddsombud på SJ: Stora brister i arbetsmiljön för lokförare

2:17 min
  • Skyddsombud hotar med att anmäla arbetsgivaren SJ till Arbetsmiljöverket för stora brister i den psykosociala arbetsmiljön för lokförarna i bland annat Eskilstuna, enligt en skrivelse till SJ.
  • "Vi har ingen framförhållning", säger Jenny Bergmans, skyddsombud, som pekar på bristande planering och schemaläggning. 
  • Anders Holmstén, chef för SJ:s enhet trafik säger detta är ett problem i hela landet eftersom bolaget en tid har haft svårt att veta vilken trafik som man ska köra vilket har påverkat framförhållningen när det gäller schemaläggningen. Nu pågår diskussioner om förbättringar.