FN-rapport: Mörkt decennium för biologisk mångfald

8:49 min
  • Forskare fortsätter varna om utdöende arter, glesare bestånd och skövlade miljöer. 
  • I dag släpptes FN-rapporten "Global Biodiversity Outlook", en statusrapport för FN:s nu tio år gamla globala mål för att skydda biologisk mångfald.
  • Hör Annika Digréus, miljö- och klimatreporter, och Torbjörn Ebenhard på SLU som även är en del av den svenska
    förhandlingsdelegationen inom konventionen om biologisk mångfald.