Framgångsrik företagare åtalsanmäls

0:29 min
  • En framgångsrik företagare i Växjö åtalsanmäls nu av länsstyrelsen i Kronoberg.
  • Enligt anmälan har företagaren förstört historiska fornlämningar, trots beslut om att en större arkeologisk undersökning skulle göras innan grävarbetena fick påbörjas.
  • Ingreppet har medfört oåterkalleliga skador på boplatser från bland annat yngre bronsåldern, skriver länsstyrelsen i sin anmälan till polis och åklagare.