Pandemin

Fastighetsägare vill ha kortare hyreskontrakt

2:04 min

Pandemin har skapat en osäkerhet även i fastighetsbranschen, vilket gör att kortare kontrakt blir vanligare och större flexibilitet efterfrågas.

Än så länge går det inte att se att fastighetsbranschen har påverkats i särskilt stor grad av coronapandemin. Däremot har vissa trender som redan var på gång blivit tydligare, visar en rapport från fastighetsbolaget Newsec.

– När man befinner sig i en stor omställande situation är det svårt att se vad som finns bortom den. Den här situationen för den kommersiella fastighetsmarknaden innebär egentligen inte så mycket nytt, utan snarare att befintliga trender som vi har sett tidigare har förstärkts, säger Max Barclay, vd och nordenchef på konsultbolaget Newsec.

Enligt rapporten verkar fler och fler fastighetsägare gå mot att binda upp sina kunder på kortare hyreskontrakt.

– Behoven förändras mot att vi vill ha mer flexibilitet. Man vet inte riktigt hur många man kommer vara om tre år, och då vill företagen hellre skriva kortare kontrakt. De här förändrade behoven leder till att vi vill ha mer flexibilitet, och då blir långa avtal kontraproduktivt, säger Max Barclay.

Dessutom verkar fler välja att flytta från storstäderna Stockholm Göteborg och Malmö, till regionstäder som Örebro, Jönköping och Västerås. Förändringen gör att också internationella investerar intresserar sig mer för de mindre städerna i Sverige.

– De här trenderna med befolkningstillväxt, och att regionstäderna ökar i attraktivitet ur ett brett perspektiv gör att investerare får upp ögonen för de här orterna, säger Max Barlcay.

– Tittar man till exempel på internationella investerare har de historiskt tittat enbart på huvudstad och kanske stad nummer två och tre. Nu ser vi att det finns ett mycket bredare intresse, fortsätter han.

Fastighetsaffärerna har också blivit fler under pandemin, men de fastigheter som säljs är istället mindre. En trend som däremot förväntas vara kortvarig och handla mer om konjunkturen snarare än pandemin, enligt rapporten.

– Framför allt på grund av finansiering kan man se att de riktigt stora affärerna har försvunnit, så att därför har affärerna blivit fler men något mindre. Det handlar om att man är mer osäker i en osäker situation, säger Max Barclay, vd och nordenchef på Newsec.