Bokbranschen

N & K är landets första klimatneutrala förlag

1:57 min

Sveriges tredje största förlag, Natur & kultur, har haft som ambition att bli Sveriges första helt klimatneutrala förlag – det vill säga inte orsaka någon klimatpåverkan alls – ett mål man nu säger sig ha uppnått, uppger Natur & kulturs vd Per Almgren för Kulturnytt.

– Det är klart att Greta-Thunberg-effekten inte gått oss obemärkt förbi. Vi vill verkligen mäta vårt klimatavtryck, vi vill veta hur pass stor skada just vi gör, säger Per Almgren.

När tryckeriernas pressar går varma innebär det att en stor mängd papper och trycksvärta går åt – själva bokproduktionen tillsammans med transporterna är det som utgör de största utsläppen från förlagen.

Sedan 2015 mäter Natur & kultur sitt så kallade klimatfotavtryck och enligt de senaste siffrorna från Natur & kulturs hållbarhetsredovisning minskade utsläppen under 2019 med 33 procent totalt sett, jämfört med 2018. Sedan den 1 september kan Natur & kultur kalla sig klimatneutralt, enligt vd:n Per Almgren.

All produktion orsakar någon form av utsläpp eller påverkan på miljön – men en verksamhet eller ett företag kan bli klimatneutralt genom de miljöcertifieringar som finns idag och som gör att man kan kompensera för utsläppen. Man kan till exempel köpa eller låta plantera skog. På Natur & Kultur har man valt att bidra till ett skogsplanteringsprojekt, berättar vd:n Per Almgren.

– Det finns ett antal klimatkompensationsprojekt. I vårt fall är vi med i ett projekt som heter Tropical mix. Det låter som en drink men är något mycket mer seriöst än så. Det är ett stort skogsplanteringsprojekt i Panama där man har haft problem med avskogning och erosion, säger Per Almgren.

Frågan om klimatneutralitet är komplex och omtvistad. Enligt Naturvårdsverket så kan till exempel skogsprojekt visserligen vara av nytta för miljön. Men de bygger samtidigt på att skogen får stå kvar under en längre tid för att träden ska kunna binda koldioxid, och inte huggs ned eller brinner ned.

På Norstedts förlagsgrupp som är landets näst största förlag, uppger kommunikationschefen Olle Lidbom att förlagsgruppen totalt sett släppte ut 3605 ton koldioxid under förra året.

– En tryckt bok från Norstedts förlagsgrupp, vi har tittat på hela livscykeln, släpper ut 0,7 kilo koldioxid. Det motsvarar en tredjedels hamburgare. Då får man också tänka på att en bok oftast konsumeras många gånger medan en burgare bara går att äta en gång, säger Olle Lidbom och fortsätter:

– Vi håller också på att byta på en stor del av vår produktion till ett papper som har hälften så stor klimatpåverkan och som kommer att göra stor skillnad för oss redan nästa år. Det vi inte har gjort än men som vi tittar närmare på och kommer att vara klara med under hösten är ljudbokens påverkan på miljön. En tredjedel av vår omsättning kommer från ljudböcker i dag. Man får inte stirra sig blind på den tryckta boken, säger Olle Lidbom.

Sveriges största bokförlag Bonnierförlagen uppger att ungefär 80 till 90 procent av utsläppen kommer från bokproduktion, tryck och transporter. Men några exakta siffror vill inte den vice vd:n Jesper Monthán presentera i dagsläget eftersom Bonnierförlagen håller på att mäta alla sina utsläpp och inte är färdiga med utvärderingen ännu. Han uppger att Bonnierförlagen siktar på att bli klimatneutrala men att det är alldeles för tidigt att säga när det kan bli verklighet:

Hur förlagen jobbar med att bli mer miljövänliga kan skilja sig mycket åt, konstaterar Jesper Monthán som också är ordförande i branschorganisationen Svenska förläggareföreningen.
Han berättar att det snart kommer att finnas rekommendationer till det 70-tal förlag som ingår i föreningen:

– Under 2021 kommer föreningen att gå ut med råd och rekommendationer till sina medlemmar om hur man kan hantera miljöfrågor och också vara behjälplig med råd om man skulle önska, säger Jesper Monthán.