Migrationskommittén

Stor oenighet kring migrationspolitiken

2:00 min

Migrationskommittén överlämnades i dag efter ett års arbete till regeringen och migrationsminister Morgan Johansson (S). Bland annat föreslås att tillfälliga uppehållstillstånd ska gälla för den som söker skydd i Sverige.

Och den som vill ta hit sina anhöriga måste kunna försörja dem. Den 20 juli nästa år ska en ny migrationslag finnas på plats.

– Det är klart vi kommer ha en dialog i regeringen kring hur vi ska hantera beredningen. Vi kan självklart inte gå till riksdagen med ett förslag som inte remitterats utan vi kommer att leva upp till den grundlagen, säger Morgan Johansson.

Enligt migrationsministern blir det nu regeringsförhandlingar om hela eller bara delar av utredningen ska gå på remiss. Socialdemokraterna och Miljöpartiet som är djupt oeniga i de allra flesta frågorna.

Efter drygt ett års arbete lämnade migrationskommittén idag över sina förslag i en 685 sidor tjock utredning. Utredningen har diskuterat igenom en lång rad olika frågor från olika partier, men ordförande Thomas Rolén förklarade att mycket sorterats bort och att det finns kvar 26 delar som svarar mot vad regeringen beställt.

Det finns majoritet i riksdagen för alla förslagen, men det är olika partier som bildar majoriteterna. Frågan är därför hur de två partierna i regeringen ska lyckas enas om vilka delar som ska skickas ut på remiss.

Miljöpartiet har tidigare hävdat att det ska ske en sådan diskussion och nu bekräftar alltså justitieminister Morgan Johansson att det ska ske.

– Först ska vi göra en bedömning av de här förslagen men jag ser att det finns ett stöd i riksdagen för de vilket är en bra utgångspunkt för oss, säger Morgan Johansson.

De förslag som Socialdemokraterna och miljöpartiet kan enas om skickas ut på remiss inom kort, sedan återkommer berörda myndigheter och intressenter med svar.

Därefter skriver regeringen en lagrådsremiss och sedan en proposition till riksdagen. Och beslut måste tas senast i vår, för den 20 juli ska en ny migrationslag vara på plats.

Bland förslagen finns bland annat att det ska vara tillfälligt uppehållstillstånd som ges till flyktingar, att försörjningskrav ska gälla för återförening av familjer och språkkrav.

– Min uppgift är att vi ska nå en överenskommelse om en human flyktingpolitik. Och nu förs det en dialog, det är viktigt, säger Annika Hirvonen, Miljöpartiets migrationspolitiska talesperson.