Coronaplankare: Ett stort problem för kollektivtrafiken

9:01 min
  • Sen pandemin startade så har biljettintäkterna inom kollektivtrafiken minskat, bland annat eftersom många resenärer runt om i landet plankar när biljetterna inte kontrolleras som förr.
  • Minskade intäkter kan leda till färre turer och högre biljettpriser. 
  • Hör reporter Amanda Hällsten och Helena Leufstadius, vd för Svensk Kollektivtrafik, på plats vid Östra station i Stockholm och John Hultén, föreståndare vid nationellt kunskapscenter för kollektivtrafiken.