Besöksförbudet hävs

91-åriga Barbro: ”Har längtat efter barnbarnen”

2:05 min

Besöksförbudet på landets äldreboenden tas bort den första oktober. Det beslutade regeringen idag. Beslutet välkomnas av 91-åriga Barbro Sterner som bor på Österlånggatans äldreboende i Borås.
– Det är väl väldigt roligt och det är klart att man längtar efter både barn och barnbarn, så det är jättefint, säger hon.

Det tillfälliga besöksförbudet infördes den 1 april för att stoppa smittspridningen och skydda äldre på särskilda boenden.

Nu bedömer Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten att risken för smittspridning inte är så stor att den motiverar ett förlängt besöksförbud.

– Den här bedömningen sker mot bakgrund att de särskilda boendena har förbättrat sitt arbetssätt och rutiner för att förhindra smittspridning, att kunskapen om covid-19 har ökat och att smittspridningen alltså, säger Johan Carlson, generaldirektör vid Folkhälsomyndigheten.

I enlighet med expertmyndigheternas bedömning beslutade alltså regeringen idag att upphäva besöksförbudet från den 1 oktober.

Men att åter öppna för landets äldreboende för besök innebär också vissa risker och ett ansvar för de äldre och deras anhöriga, säger socialminister Lena Hallengren.

– Jag vill därför understryka betydelsen att var och en av oss tar detta ansvar, det handlar till exempel om att inte göra besök om vi har symtom.

För att smittspridningen inte ska ta fart igen när besöken kommer igång håller Folkhälsomyndigheten på att ta fram rekommendationer för hur besöken ska gå till, och Socialstyrelsen har tagit fram föreskrifter med bindande regler som äldreboendena måste följa.

De handlar till exempel om att anhöriga måste kunna tvätta händerna innan de träffar äldre på särskilda boenden och att verksamheter ska göra riskanalyser.

Susanne Hogland, som är enhetschef på ett äldreboende i Borås, välkomnar dagens besked eftersom många av de äldre mått dåligt av att inte träffa sina anhöriga.

– Man blir ju oerhört lättad, för det har varit tufft den senaste tiden. I början tänkte man att det är viktigt att man håller det här men över tid så känner man att det behöver bli en förändring för nu ser vi ju också konsekvenserna, säger hon.