Uppgörelse i Mellanöstern

”Palestinierna har satt sig i en sits där de återigen förlorar”

1:59 min

Inom loppet av bara en månad har två arabiska Gulfstater slutit fred med Israel. I dag undertecknades avtalen i Vita huset. Men Palestinierna, som alltid kunnat räkna med Arabvärldens stöd, känner sig övergivna och förrådda. I Mellanöstern frågar man sig om araber tröttnat på Palestinafrågan.

– Palestinierna känner sig övergivna, men de palestinska ledarnas reaktion har varit emotionell och kontraproduktiv, säger analytikern Omar Rahman på den amerikanska tankesmedjan Brookings.

– Det har knappast hjälpt palestinierna att man bränt bilder av Gulfledare på gatorna i Ramallah, Gulfstaterna sluter inte fred med Israel av illvilja gentemot palestinierna.

Det handlar om egenintresse, enligt Rahman. Israel och Gulfstaterna har en gemensam fiende i Iran, och för gulfstaterna är hotet från Iran existentiellt, medan lojaliteten gentemot Palestinierna är mer av en ideologisk och humanitär plikt.

– Det handlar inte om att araber struntar i Palestinierna, men i efterdyningarna av den arabiska våren prioriterar man annat. Palestinafrågan står inte överst, säger Omar Rahman.

Kritiken mot det palestinska ledarskapet brer också ut sig. Ingen palestinsk ledare har hanterat detta på ett kompetent diplomatiskt eller politiskt sätt, enligt analytikern.

– I stället för att navigera i Mellanösterns nya vatten och försöka vinna fördelar av Gulfstaternas nära band till Israel har palestinierna försatt sig i en situation där de återigen förlorar, säger Omar Rahman på tankesmedjan Brookings.