پیشنهاد کمیته قوانین مهاجرتی

سخت‌گیری بیشتر در قوانین مهاجرتی سویدن

1:39 min

بعد از ظهر امروز کمیسیون بررسی قوانین مهاجرتی، پیشنهاد خود را به وزیر دادگستری کشور، مورگان یوهانسون ارائه کرد. این کمیسیون پیشنهاد می‌کند که به صورت کلی، تنها به پناهجویان واجد شرایط و فقط "اقامت موقت" اهدا شود.

کمیسیون بررسی آینده سیاست پناهنده‌پذیری کشور در سطح پارلمان ایجاد شده بود که در یک سال گذشته امور پناهجویی را بررسی کردند و براساس آن پیشنهادهایی را امروز به دولت اعلام کردند.

تمام احزاب پارلمانی در این کمیسیون نقش داشتند تا بتوانند قوانینی را ایجاد کنند که بعد از تاریخ ۱۹ جولای سال ۲۰۲۱ جایگزین قوانین موقت پناهنده‌پذیری کشور شود.

کمیسیون بررسی قوانین پناهنده‌پذیری این نکات عمده را پیشنهاد می‌کند:

- برای افرادی که نیاز به پناهندگی دارند، تنها اقامت موقت اعطا بشود.

- اقامت دائم تنها به افرادی داده می‌شود که بعد از سه سال از معیشت خود برآید و دانش لازم زبان سویدنی را دارا باشد.

- اقامت موقت افراد در صورتی تمدید می‌شود که تا هنوز شرایط پناهجویی فرد آن را ایجاب می‌کند.

- برای پیوند خانوادگی، از عهده معیشت اعضای خانواده برآمدن شرط اصلی است.

- ایجاد راه‌های امن و قانونی برای پناهجویی نیاز است.