Regeringens budget

Lärare kritiska till skolans coronastöd

1:37 min

Nästa år får skolan en miljard kronor extra i ett särskilt coronastöd. Tanken är att eleverna ska få mer tid för lärande, men det är inte enbart lärare som ska stå för undervisningen. Det här är något som Lärarnas riksförbund är kritiska till.

Den extra miljarden är en del av den skolsatsning på totalt nästan fem miljarder som finns med i budgeten för nästa år. Bland annat ska obehöriga lärare kunna undervisa elever i lovskolor och läxhjälp, för att ge eleverna fler undervisningstimmar.

 – Att det är utbildade lärare som är ansvariga för utbildningen är det enda sättet att borga för kvalitet. Så när man nu säger att vem som helst kan gå in i stället för lärare, då ökar ju inte statusen och viljan hos folk att utbilda sig till lärare. Det här tror jag är en farlig utveckling för skolan, säger Åsa Fahlén, ordförande i Lärararnas riksförbund.

Men Lärarnas riksförbund är kritiska till att regeringen öppnar upp för att obehöriga lärare kan komma att stå för de extra undervisningstimmarna som coronamiljarden bland annat ska gå till. Det kan handla studenter eller personer med andra yrken som hjälper till i skolan med exempelvis läxhjälp.

Men enligt utbildningsminister Anna Ekström (S) är satsningen på fler utbildningstimmar viktigt för att kompensera för elevernas kunskapstapp efter pandemin.

– Den här miljarden ska gå till att se till att eleverna kan få det stöd de behöver för att täcka igen till kunskapsluckor. Det kan ske genom undervisning, men det kan också ske genom att eleverna får olika typer av hemuppgifter. Det är sen gammalt att en annan vuxen än en lärare kan hjälpa med läxor, säger Anna Ekström.