ኮሚቴ ሚግሬሽን ናይ መወዳእታ ንድፊ ፓሊሲ፡ ንሚኒስትሪ ሚግሬሽን ኣቕሪቡ

2:08 min

ሎሚ 15 መስከረም፡ 2020፡ 26 ነጥብታት ዝሓዝ ንድፊ ፖሊሲ ሚግሬሽን፡ ንሚኒስተር ሚግሬሽን ፡ ሞርጋን ዮሃንሰን፡ ብኮሚቴ ሚግሬሽን ቐሪቡሉ።

እቲ ቐሪቡ ዘሎ ንድፍታት፡ ብሰንኪ እቲ ኣብ ዝሓለፈ ክረምቲ ብዘይምስምማዕ ዝተዓጽወ ዝርርብ፡ እተን ዝበዝሓ ዝድግፍኦ ሓፈሻዊ እማመ ኣይኮነን ቐሪቡ ዘሎ። እቶም ብዝበዝሑ ዝድገፍ ገለ ገለ ነጥብታት ጥራይ እዮም ቐሪቦም ዘለዉ።


– ብድሕሪ ነፍሲ-ወከፍ ነጥቢ ሓሳብ፡ ናይ ኣብዝሐ ድጋፍ ኣሎ፡ ብድሕሪ እቲ ብዓቢኡ ጥቕሉል ንድፊ ግን ድጋፍ ኣብዝሐ የለን፡ ይብል ቶማስ ሮሊን ኣቦ ወንበር እታ ኮሚቴ።


እተን ኣብ ባይቶ ሽወደን ተወኪለን ዘለዋ ሰልፍታት፡ ኣብ ልዕሊ’ቲ ብኮሚቴ ሚግሬሽን ዝቐረበ ጥቅሉል ንድፊ ክሰማምዓ ኣይካኣላን። ሰልፊ ማሕበራዊ ደሞክራሲ ንኹሎም እቶም ዝቐረቡ እማመታት ክድግፍ እንከሎ፡ ሓምላይ ሰልፊ ግን ንዉሑዳት ካብ'ቲ እማመታት ጥራይ’ዩ ተቐቢሉዎ።


እቲ ዝበዝሐ ቐሪቡ ዘሎ ነጥብታት እማመ እቲ ኮሚቴ፡ ምስ ሕጂ ዝስራሓሉ ዘሎ ፓሊሲ ሚግሬሽን ዝመሳሰል ሙዃኑ ተገሊጹ’ሎ።