Terrorbekämpning

Nytt svenskt verktyg mot terror testas av FBI

1:46 min

Forskare vid Uppsala universitet och på Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, har tagit fram ett verktyg som med hjälp av algoritmer ska hjälpa till att hitta potentiella våldsverkare och terrorister.

Genom att söka efter nyckelord, namn och psykologiska markörer, i stora mängder insamlad text, menar forskarna att de kan avslöja våldsrisk och planerade terrorhandlingar.

– Analytiker har i alla tider gjort manuella bedömningar av skriftliga hot eller av manifest som skickas in. Vi har forskat fram och fokuserat ganska mycket på tekniker som ska underlätta för analytikern så att de kan göra det här på ett strukturerat sätt men också att datorn faktiskt kan fånga upp saker som kan vara svårt för en människa att läsa ur en text, säger Lisa Kaati, forskare på FOI.

Det finns redan i dag flera system som kan göra riskanalyser över personer som misstänks vara benägna att begå våldsdåd. Men forskarna på Uppsala universitet och på FOI har skapat ett verktyg som automatiskt kan hantera stora mängder digital kommunikation snabbt.

Nazar Akrami forskar i psykologi och är en av de som ligger bakom verktyget.

– Människor är vad de äter, vad de gör till vardags. Med den typen av information kan vi nå ganska långt i att identifiera grundläggande personlighetsdrag, olika preferenser, känsloläge och så vidare. Så jag tycker att man kan få väldigt mycket information om en person om man har lämpliga modeller genom texter som personen har skrivit, säger Nazar Akrami.

Terrorforskaren Magnus Ranstorp på Försvarshögskolan säger att han förstår att verktyget, som forskarna i Uppsala har tagit fram, är intressant att testa för bland andra FBI.

– Volymen av data är så enormt stor och vi har allt fler ensamagerande personer som inte har något ideologiskt sammanhang, personer som man inte hittar på radarskärmarna, säger han och fortsätter:

– När det handlar om andra, exempelvis professionella team inom IS som gjorde Paris och andra storskaliga dåd, är de ofta instruerade i att undvika elektronisk kommunikation och begränsa vad som finns på sociala medier, säger Magnus Ranstorp.