Karlstad

Projektet för ökad trygghet välkomnas på Våxnäs

1:37 min
  • Våxnäs är en av de platser där kommunen kommer att satsa på aktiviteter under projektet Vuxna för trygghet.
  • Patrik Buhrkall Nilsson är projektledare för Ett öppnare Väst som redan verkar för trygghet i området.
  • För honom och den mötesplats som Ett öppnare väst jobbar med att skapa, betyder det här ökade möjligheter.