Terrorbekämpning

Nytt svenskt verktyg mot terror testas av FBI

1:46 min
  • Forskare vid Uppsala universitet och på Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, har tagit fram ett verktyg som med hjälp av algoritmer ska hjälpa till att hitta potentiella våldsverkare och terrorister.
  • Forskarna på Uppsala universitet och på FOI har skapat ett verktyg som automatiskt kan hantera stora mängder digital kommunikation snabbt.