Ekonomi

Handelsbanken stänger närmare hälften av sina kontor

1:57 min

Handelsbanken, som aviserat besparingar och minskning av antalet bankkontor, håller en press- och analytikerträff i dag, onsdag.

I dag har Handelsbanken cirka 380 kontor. De ska ner till 200 mot slutet av 2021. I samband med det satsar banken en miljard kronor på ökade IT-investeringar.

Neddragningen av kontoren innebär en personalminskning på tusen personer, enligt ett pressmeddelande.

Bakgrunden till förändringarna är att allt fler vill göra sina bankärenden digitalt, samtidigt som bankens kärnkunder har alltmer avancerade behov i sina personliga möten på kontoren, skriver banken i pressmeddelandet.

Kundernas digitalisering har nu nått en punkt där banken kan ta ett nytt steg i sin utveckling – både på kontoren och på de digitala mötesplatserna, enligt banken.

Kontorsstängningarna beräknas vara genomförda innan 2022 och ska minska koncernens kostnader till en nivå om ungefär 20 miljarder kronor.

Förändringarna beskrivs i bankens pressmeddelande som en kraftsamling.

– Vi kommer omorganisera oss i Sverige och vi kommer omorganisera oss länsvis, säger Carina Åkerström VD för svenska Handelsbanken.

Handelsbanken har inte en lista över vilka kontor som ska stängas ner. Det är ett arbete som ska påbörjas och banken inleder vi nu diskussioner med de fackliga representanterna. Omställningen ska genomföras under en tvåårsperiod.

– Vi fortsätter naturligtvis att satsa på platser där vi har en potential eller där vi har potential att växa, säger Carina Åkerström.