ÄLDREBOENDEN

Besöksförbudet hävs: "Efterlängtat besked framförallt för våra äldre och anhöriga "

1:18 min
  • Det är ett glädjande besked att besöksförbudet på äldreboenden hävs från 1 oktober, det menar Annika Roman, förvaltningschef för vård och omsorg i Örebro kommun.
  • Däremot är inte alla riktlinjer för hur det ska se ut i verksamheterna klara än.
  • "En remiss har gått ut från Socialstyrelsen till alla kommuner som vi behöver titta på och besvara", säger Annika Roman.