Ekonomi

Handelsbanken stänger kontor

1:39 min
  • Handelsbankens cirka 380 kontor ska ner till 200 mot slutet av 2021. 
  • Neddragningen av kontoren innebär en personalminskning på tusen personer, enligt ett pressmeddelande och bakgrunden till förändringarna är att allt fler vill göra sina bankärenden digitalt, samtidigt som bankens kärnkunder har alltmer avancerade behov i sina personliga möten på kontoren, skriver banken i pressmeddelandet.
  • "Vi kommer omorganisera oss i Sverige och vi kommer omorganisera oss länsvis", säger Carina Åkerström VD för svenska Handelsbanken.