Otrygghet

Många stockholmare med funktionshinder känner sig otrygga

1:52 min
  • Stockholmarna känner sig tryggare jämfört med för tre år sedan, men många med funktionshinder är fortfarande otrygga, visar stadens senaste Trygghetsmätning. 
  • 12 procent av de tillfrågade med funktionshinder skulle vilja flytta från sitt nuvarande bostadsområde på grund av otrygghet – dubbelt så många som snittet i hela Stockholm.
  • "Det visar att våra politiker eller tjänstemän fortfarande inte lyssnat ordentligt eller visar vilja att ta itu med det här", säger Amir Amirriazi från organisationen DHR.