Skogsbruk

Skador från granbarkborrar minskar i Jämtlands län

1:44 min
  • För några år sedan var skadorna i länet stora men i år har angreppen från granbarkborrarna mestadels varit i Östjämtland. I övrigt har länet varit ganska förskonat.
  • En förklaring är att länet inte haft några stora stormar som orsakat vindfällen de senaste åren och skogsägarna har även fått ut de vindfällda träden ur skogen i tid. Men även vädret har spelat roll.
  • "De svala temperaturerna och regn under sommaren gynnar granar och missgynnar granbarkborrarna", säger Jörgen Sundin, skogskonsulent på Skogsstyrelsen.