دموکرات‌های سویدن: نیروی‌هایی با آموزش کوتاه‌مدت به پرسنل پلیس اضافه شود

2:18 min

برای اینکه هر چه سریعتر پُلیس‌های بیشتری در خیابان‌ها و میدان‌ها حضور یابند، حزب دموکرات‌های سویدن پیشنهاد می‌کند که موقعیتی ایجاد شود که پُلیس‌ها با آموزش کوتاه‌مدت بتوانند امور را به پیش ببرند.

هنریک وینگه، رهبر گروه حزب دموکرات‌های سویدن در پارلمان به این باور است که باید این پلیس‌ها امکان حمل اسلحه را داشته باشند و نظم جامعه را برقرارکنند: سویدن یکی از خطرناک‌ترین کشورهای اروپا شده، ما می‌بینیم که تعداد بزهکاران خیلی زیاد و شمار پلیس اندک است.

در این اواخر روزنامه پلیس گزارش داد که تعداد نیروهایی که باید در خیابان‌ها ایفای وظیفه کنند، کاهش یافته ‌است. حزب دموکرات‌های سویدن پیشنهاد افزایش حقوق ماهیانه را کرده‌ است، ولی معتقد است که این موضوع زمان می‌برد: باید به گزینه‌های مختلف بیندیشیم، ایجاد یک نوع روش سریعی که بتوان پلیس‌ها را آموزش داد. نگهبان‌ها و افرادی که در وزارت دفاع تجربه کاری دارند می‌توانند از جمله کسانی باشند که این امکان برایشان داده می‌شود.

این پیشنهاد حزب دموکرات‌های سویدن بحث برانگیز است. به باور سخنگوی اتحادیه پلیس، لینا نیتز، در این صورت افراد نمی‌دانند که پلیس بودن به چه مفهوم است: اگر این پیشنهاد به واقعیت مبدل شود، خطر امنیتی را متوجه مردم و نیروی پلیس می‌کند. پلیسی که آموزش کافی ندارد می‌تواند برای خود، برای همکاران و افراد جامعه خطرناک باشد.