Flygbullret i Dalby uppmätt

Ljudnivån i Dalby från flygplan på väg till Sturups flygplats ligger i genomsnitt inom miljötillståndet. Vissa mätningar hamnar dock högre. Luftfartsverket har under ett halvår mätt bullernivån i Dalby efter krav från länsstyrelsen.

Ljudnivån i genomsnitt är inte högre än tillåtna 70 decibel. Att vissa mätningar är högre än 70 decibel gör bedömningen besvärlig, enligt Göran Jansson som är miljöhandläggare på länsstyrelsen.

– Vi får jämföra detta med vad som sägs i tillståndet förflygplatsen. Där finns beskrivet hur man flyger och vilka ljudnivåer det får vara, säger Göran Jansson, miljöhandläggare på länsstyrelsen.

De boende undrar varför planen måste flyga över Dalby överhuvudtaget.

– Det står i tillståndsbeslutet att man nattetid vid landning ska flyga via flygfyrar, och då passerar man över Dalby. Det kan ändras, men då måste tillståndet ändras, säger Göran Jansson, miljöhandläggare på länsstyrelsen.