svenska kyrkan

Orossamtal till kyrkan ökar under pandemin

1:19 min
  • Antalet orossamtal till präster och diakoner inom Svenska kyrkan på Gotland har ökat kraftigt under den senaste tiden.
  • Ökningen sammanfaller med utbrottet och utvecklingen av coronapandemin.
  • "Ett typiskt samtal nu under corona kan handla om att man är rädd för tillvaron eller att man är ensam", säger Bimbi Ollberg, präst på Visby stifts kansli.