SKOLSEGREGATION

1 800 meter mellan skolorna – men helt skilda världar

2:03 min
  • På den ena skolan har nästan åtta av tio elever utländsk bakgrund – på den andra är elevsammansättningen i princip raka motsatsen.
  • Jämförelsen mellan Dotorpsskolan och Mössebergsskolan illustrerar tydligt hur segregationen ser ut inom skolorna i Falköping.
  • "Om inget görs nu, blir våra barn andra klassens medborgare", menar föräldrar till elever på Dotorpsskolan.