Sunne

Bekämpningsmedel hittat i vattenverk

0:41 min
  • Råvattnet i Örjeviks vattenverk i Sunne påvisar halter av bekämpningsmedlet pentaklorfenol, en kemisk substans som är starkt giftig mot alger, bakterier och svampar.
  • Det finns enligt kommunen inga spår i dricksvattnet och det finns ingen fara för invånarnas hälsa. 
  • Vattenverket försörjer Sunne tätort, Västra Ämtervik, Öjervik och Rottneros med dricksvatten.