Universitetet

Så ska fusket minskas vid distansundervisning

1:48 min
  • Uppsala universitet jobbar fram nya riktlinjer för att minska fusk. 
  • Under året har 200 anmälningar kommit in till disciplinnämnden, vilket är en rekordökning jämfört med tidigare år.  
  • "Att man gör allt hemifrån gör det lättare att fuska fastän det är fel", säger studenten Klara.