ቆልዑ ንመርመራ ኣዴሆዴ ክልተ ዓመት ይጽበዩ

1:11 min

ኣብ ከተማ ቦልናስ ዝርከብ ሕክምና ስነ ኣእምሮ ህጻናትን መንእሰያትን BUP  ነቶም ከም ኣዴሆዴ  ADHD ዝበለ ዝተፈላለየ ኣካላውን ኣእምሮኣውን ሓገዝ ዘድልዮም ሰባት ናብ ክኢላ ቀሪቦም ክምርመሩ  ክልተ ዓመት ከም ዝወስደሎም ተገሊጹ።

እዚ ማለት እቲ ሕክምና ዘድልዮ ሰብ ቅድሚ ናብ ክኢላ ሰነ ኣእምሮ ክምርመር ምቕራቡ ኩነታቱ ክግመገም ብመስርሕ ምስ  ኣማኻሪ ሕክምና ክራኸብ ኣለዎ።

እዚ ንውሓት ግዜ ከጋጥም ዝኸኣለ ብሰንኪ ሕጽረት ክኢላታት እምበር ጉድለታት ኣሰራRሓ ዘይምዃኑ ናይቲ ክፍሊ ሓላፊ ፍረድሪክ ሊንድቨርን ይሕብር።