مناظره پارلمانی پیرامون جرائم سازمان‌یافته در کشور

2:26 min

به ابتکار حزب لیبرال، مناظره‌ای در مورد جرائم گروهی در پارلمان برگزار شد و وزیر کشور، میکایل دامبری از دولت در برابر انتقادهای احزاب مخالف دفاع کرد.

سخنگوی سیاسی حزب مودرات، یوهان فوشِل، دولت را در از بین بردن جرائم، ناکام خواند:

- تعداد شلیک‌ها و انفجارها در کشور در میزانی رخ می‌دهد که در مقایسه با کشورهای همسایه خیلی بالاست. هیچ کشور دیگری به اندازه سویدن با مشکل جرائم گروهی روبه‌رو نیست.

حزب مودرات پیشنهاد می‌کند که سویدن مانند دنمارک تدابیری را اجرایی کند که جرائم گروهی از کشور برچیده شود. از جمله به پُلیس اجازه داده شود که در برخی از مناطق افراد را جستجوی بدنی کند و فعالیت در گروه‌های بزهکار جرم تلقی شود.

وزیر کشور از دولت دفاع کرد و از برنامه ۳۴ ماده‌ای برای مبارزه در برابر جرائم گروهی نام برد و یادآور شد که دولت در نظر دارد تعداد نیروی پلیس در سطح کشور را تا سال ۲۰۲۴ به میزان ۱۰هزار نفر افزایش بدهد.

حزب دموکرات‌های سویدن معتقد است افرادی که روی جرائم سازمان‌یافته نفوذ دارند، باید به زندان درازمدت محکوم شوند.

به همین ترتیب، حزب چپ نیز از دولت برای کم کاری در اقدامات پیشگیرانه در این زمینه انتقاد کرد. لیندا ویسترلوند، سخنگوی سیاسی این حزب گفت:

- باید در مناطق آسیب‌پذیر سرمایه‌گذاری کرد و حاشیه‌نشینی را از بین برد. زمینه آموزش را برای افراد بیکار فراهم کرد تا این افراد به بازار کار راه یابند.