Barnomsorg

"Nora står inför stora utmaningar"

1:54 min
  • Nora kommun är i behov av att spara pengar och utreder just nu frågan om att lägga ner den pedagogiska omsorgen, vilket har lett till protester.
  • I stället för att driva verksamheten kommunalt undersöker kommunen en lösning med barnomsorgspeng för dagmammor och föräldrakooperativ i privat regi.
  • "Vi måste göra vissa besparingar för att få en ekonomi i balans", säger kommunstyrelsens ordförande Solveig Oscarsson(S).