Detaljplan

200 yttranden om kritiserad hotellplan i Halmstad

2:00 min
  • Den 15 september var sista dagen att lämna in synpunkter på detaljplaneförslaget för hotellet vid Picassoparken i Halmstad. 
  • 200 skrivelser har kommit in till kommunen och kritiken har bland annat handlat om att byggnaden bryter innerstans karaktär.
  • Nu ska tjänstemännen på samhällsbyggnadsavdelningen i Halmstad sortera alla skrivelser och därefter ska alla inkomna synpunkter vägas in.