Samiska

Samisk förskola i Åre utan samiska

1:56 min
  • Åre kommun har startat upp en samisk förskola, men ingen av förskollärarna kan tala samiska.
  • Kommunen har annonserat upprepade gånger utan att ha lyckats få tag i någon språkkunnig personal. 2019 kom en skärpning i lagen som säger att samiska förvaltningskommuner måste ordna en samisk förskola.
  • Föräldern Ejva-Krihke Jonassen är inte nöjd, och anser att Åre kommun inte lever upp till skollagen: "I och med den här förstärkta rätten som vi har så krävs det mer än det som erbjuds."