Fredsplattform

Afghanistans befolkning vill delta i fredsförhandlingarna

1:58 min

I Qatar pågår just nu fredssamtal mellan talibanerna och den afghanska regeringen, men bland civilbefolkningen i Afghanistan finns en oro för att inte få ta plats vid bordet. I dag lanserades fredsplattformen AMIP, Afghanistan Mechanism for Inclusive Peace, för att ändra på det.

– När fredsprocessen drog igång på allvar 2018 var det många aktörer från civilsamhället som mobiliserade. Man ville skydda de framsteg som gjorts i Afghanistan de senaste 20 åren och värna kvinnors rättigheter, mänskliga rättigheter, krigsoffers rättigheter, men vi upplever att de talade för döva öron, säger Mariam Safi, från dagens öppningsceremoni i Kabul.

Hon är en av de som leder initiativet AMIP, en plattform som ska motverka att fredssamtalen, som just nu pågår mellan regeringen och talibanerna i Qatars huvudstad Doha, sker över den afghanska befolkningens huvud.

AMIP fungerar som en kanal som samlar röster och perspektiv från hela civilsamhället, och sen för fram dem till förhandlingsbordet.

– Genom att föra fram dem gemensamt så kanske de får större effekt, säger Mariam Safi.

Målet med de afghanska samtalen är bland annat att förhandla fram en efterlängtad vapenvila, men på bordet ligger också svåra frågor som en framtida maktfördelning mellan regeringen och talibanerna.

Det finns visserligen inga garantier för att man vid förhandlingsbordet lyssnar på det som förs fram, enligt Maria Lundberg.

Hon är chef för Afghanistanenheten på Sida, som tillsammans med Folke Bernadotteakademien, stöttat fredsplattformen AMIP.

– Men det vi skapar genom den här mekanismen är en bred folkrörelse till stöd för fred. Och det tror jag kan vara svårt för makthavarna att bortse från helt och hållet.