Vikingar

Den största DNA-studien av vikingar någonsin ger mer insikt om vikingatiden

1:56 min

Över 400 DNA-analyserade vikingar ger robust data-material för att bättre förstå vikingarnas och vikingakulturens spridning i och bortom Skandinavien

I tidskriften Nature publiceras nu den största DNA-sekvenseringen av vikingar som någonsin gjorts hittills. Över 400 individer från arkeologiska utgrävningar i Europa och på Grönland ingår i studien som letts av forskare i Danmark.

Anders Götherström, professor i molekylär arkeologi på Stockholms Universitet, har läst studien och berättar mer.

- Ja först ska man ha ihop benmaterialet då. Så det har man samlat ihop från olika vikingakontexter - fyndplatser som bär någon form av vikingaepitet. Sen har man tagit fram DNA från dem och använt sig av populationsgenetik för att analysera det DNA:t. Sen har man använt den datan för att försöka säga något om den tiden.

I studien ingår arvsmassa från 442 individer. I den tidigare största liknande studien som gjorts ingick 23 individer. Och den enorma mängd data som finns i arvsmassan hos de här människorna är vad som behövs för att kunna göra ordentliga så kallade populationsgenetiska analyser, för att bättre förstå hur människor har levt och rört sig under olika tider.

Men vad kan den här artikeln då lära oss om vikingarna och vikingatiden? Studien kan bekräfta att vikingarna reste mycket, åt vilka håll de reste och hur vikingakulturen kan ha spridit sig utanför Skandinavien, men det handlar egentligen inte så mycket om nya insikter menar Anders Götherström.

- Jag tycker att den här studien är viktig för att vi får en bättre förankring av vår bild av verkligheten. Även ifall den inte kastar om några teorier så kan vi känna oss säkrare på att det vi har tänkt tidigare verkligen stämmer, och det är viktigt tycker jag. Vår uppgift är ju att beskriva verkligheten.

Referens: Margaryan, A., Lawson, D.J., Sikora, M. et al. "Population genomics of the Viking world". Nature 585, 390–396 (2020).
DOI: https://doi.org/10.1038/s41586-020-2688-8