tekniska nämnden

Sophämtningen på Gotland kan bli dyrare

0:37 min
  • Tekniska nämnden har beslutat att anta en ny avfallstaxa – det handlar om tre procents höjning 2021, följt av en höjning på 7 procent året därpå.
  • Anledningen är att regionen vill investera drygt 40 miljoner kronor i avfallshanteringen, bland annat för att kunna ta hand om mer avfall på Gotland istället för att frakta sopor till fastlandet.
  • Innan den nya avfallstaxan börjar gälla måste den först antas av regionfullmäktige.