Nu finns förslag på ny migrationspolitik för Sverige

3:50 min

Det ska bli en ny lag för migration i Sverige. Nu har gruppen migrationskommittén lämnat sina förslag till regeringen. Men partierna i riksdagen tycker väldigt olika.

Hösten 2015 kom väldigt många asylsökande till Sverige. Efter det ändrade politikerna lagarna för att färre invandrare skulle komma hit. Det blev svårare att få permanent uppehållstillstånd, och det blev svårare att ta hit sin familj. Men de nya lagarna gäller bara fram till 19 juli 2021. Politikerna måste bestämma nya lagar, som ska gälla efter det.

Därför har regeringen bjudit in de andra partierna till gruppen migrationskommittén. Planen var att Sverige skulle få en migrationspolitik som har stöd från många partier. Då kan lagarna och reglerna gälla under en lång tid.

Gruppen började arbeta i september förra året. Igår presenterade de en lista med förslag till ny migrationspolitik, till regeringen. Varje förslag har stöd av en majoritet av politikerna i kommittén. Men det är inte en majoritet av politikerna som stöder hela listan med förslag. Det beror på att partierna tycker för olika.

Gruppen föreslår bland annat att personer som får asyl i Sverige ska få tillfälliga uppehållstillstånd. Och att personer som vill ta hit sin familj måste kunna betala för deras boende och mat. Gruppen föreslår också att man ska kunna svenska för att få permanent uppehållstillstånd. Det är några av delarna i förslaget.

Nu ska regeringen försöka göra klart förslaget till riksdagen. En majoritet av politikerna i riksdagen måste rösta ja för att en lag ska börja gälla. Det kan bli svårt, eftersom inte ens partierna i regeringen är överens. Socialdemokraterna tycker att alla förslagen är bra, men Miljöpartiet tycker bar att några av förslagen är bra. Miljöpartiet vill ha en mindre hård lag. Samtidigt vill många av partierna utanför regeringen ha en hårdare lag.

Förslagen ska också skickas på remiss. Det betyder att myndigheter, organisationer och andra får säga vad de tycker. Det är inte klart när riksdagen kommer att rösta om den nya lagen. Men planen är att lagen ska börja gälla den 20 juli 2021.