Färre recept i år

Rekordminskning av antibiotika

1:50 min

Aldrig tidigare har antalet recept på antibiotika minskat så mycket som i år. Färre förkylningar och läkarbesök kan ha bidragit till minskningen.

Antalet recept på antibiotika i öppenvården har minskat rekordmycket under årets första åtta månader. Enligt det nationella nätverket Stramas, som arbetar för en bättre användning av antibiotikas siffror, är minskningen 16 procent.

– Ja, det är en ganska dramatisk minskning av antibiotika förskrivet på recept. Om vi jämför januari-augusti 2020 med samma period 2019 så är det en minskning på 16 procent och minskningen är störst bland barn upp till sex år, säger Stephan Stenmark, ordförande i nationella antibiotikanätverket Strama.

Antibiotika ska bara användas när det verkligen behövs, för att minska risken för att motståndskraftiga bakterier utvecklas, vilket kan göra att läkemedlen i förlängningen blir overksamma. Användningen har minskat under många år, men aldrig så mycket som nu.

– Under den tid som jag kan överblicka har vi aldrig sett en sådan här snabb förändring av antibiotikaförskrivningen i Sverige, säger Stephan Stenmark.

Det är oklart exakt varför användningen av antibiotika verkar ha minskat så plötsligt, men inom Strama-nätverket finns flera teorier, enligt Stephan Stenmark.

– En är ju att många av de infektioner som normalt sett får antibiotika i öppenvård skyddas man också mot om man följer rekommendationerna mot covid-19. Är man hemma när man är sjuk och håller socialdistans blir det färre luftvägsinfektioner och lägre behov av antibiotika. Och det stöds av att det här är väldigt lika över hela landet. Det är inga regionala skillnader i nedgången, säger han.

Inom slutenvården beställdes mer antibiotika än vanligt under april, främst var det vissa preparat som användes till de svårast sjuka patienterna. Men både före och efter har användningen minskat på sjukhusen.

Nu ska Strama undersöka om antalet allvarliga infektioner blivit fler när färre antibiotikarecept skrivits ut.

– Vi tycker det är väldigt spännande att se. Om det visar sig att man kan ha förskrivning i ett land på en så här låg nivå så är det ett intressant exempel på hur mycket eller hur lite antibiotika det behövs till en befolkning, avslutar Stephan Stenmark.