Högskoleprovet: Först till kvarn-system föreslås

2:00 min

För att kunna genomföra ett smittskyddssäkert högskoleprov redan i höst så föreslås nu att en än mer begränsad grupp än vad som tidigare föreslagits ska få skriva provet. Enligt samordnaren Peter Honeths förslag blir det först till kvarn som gäller, kan Ekot avslöja i dag.

I förra veckan beslutade regeringen att ansvaret för att genomföra högskoleprovet skulle flyttas över från lärosätena i landet till Universitets- och Högskolerådet, UHR.

Samtidigt beslutade regeringen att en nationell samordnare skulle tillsättas för att tillsammans med UHR se till att höstens högskoleprov, som tidigare ställts in på grund av pandemin, ska genomföras. Som en följd av det avgick UHR:s generaldirektör Karin Röding i mitten av förra veckan.

I dag kan Ekot avslöja det nya detaljerade förslag på hur ett högskoleprov ska kunna genomföras i höst. I dokumentet spaltar den nya samordnaren Peter Honeth upp möjligheter - men också nackdelar med förslaget.

Sen tidigare gäller att bara de som saknar ett giltigt provresultat ska bli aktuella för ett eventuellt högskoleprov i höst. Nu vill samordnaren ha ytterligare begränsningar, så att bara ett visst antal personer i den gruppen ska få skriva provet.

Det ska lösas genom att sätta ett tak för antalet anmälningar till provet för varje lärosäte som anordnar det. I Stockholm skulle det till exempel innebära att endast 8 000 får möjligheten, ungefär hälften så många som skrev där förra hösten. I Lund skulle 3 100 få skriva, enligt förslaget, och i Uppsala 1 250.

Se hela listan på lärosäten - så kan provdeltagarna fördelas i landet.

När antalet anmälningar når upp till det tak som satts så stängs möjligheten till anmälan, står det i förslaget. Det här kommer att leda till ett sorts "först till kvarn"-system, skriver Peter Honeth i dokumentet.

En nackdel som nämns med det här systemet är att det kan upplevas orättvist av dem som inte får plats innan taket är nått. Och en risk är att det blir en anhopning av anmälningar just när anmälningstiden öppnar, något som kan bli svårhanterligt för UHR, skriver samordnaren.

Tanken är, enligt förslaget, att provet skrivs den 25 oktober - det vill säga samma datum som var satt för höstens prov innan det ställdes in.

Peter Honeth vill inte kommentera de specifika förslagen. Han menar att han måste få in tankar från lärosätena först.

– Ja, vi får ju naturligtvis lyssna på vilka synpunkter som kommer. Och skulle det komma väldigt grava eller allvarliga invändningar av det ena eller andra slaget så kan man naturligtvis inte garantera att det går att genomföra. Jag tror att det finns möjligheter, men jag kan inte säga någonting definitivt förrän jag är klar med mina slutsatser, säger han.

Senast idag, klockan 10 på torsdagsförmiddagen ska Peter Honeth ha in synpunkter från lärosätena. Och enligt vad Ekot erfar är flera av de stora lärosätena positivt inställda till att genomföra provet för en ännu mer begränsad grupp, såsom samordnaren föreslår.

Ett definitivt beslut om höstens högskoleprov kommer sannolikt redan under den här veckan.