Fokus på Sveriges roll under andra världskriget

8:59 min
  • Var det rätt att låta tyska soldater passera genom Sverige för att strida mot sovjetunionen och hur ser vi idag på att Sverige sålde järnmalm till Tyskland. Det är två av frågorna som Forum för levande historia låtit svenskar svara på. 
  • Svaren på frågorna ligger till grund för en ny utställning om svenskars syn på Sveriges roll under andra världskriget. 
  • Hör samtal med Oscar Österberg, forskningssamordnare från Forum för Levande Historia.