Hela listan - så kan provdeltagarna fördelas i landet

Enligt nationella samordnarens förslag om Ekot tagit del av, så ska den kraftiga begränsningen av antalet provdeltagare lösas genom att varje lärosäte får ett fast tak.

 • Göteborgs universitet   3 100
 • Lunds universitet   3 100
 • Linköpings universitet   1 100
 • Stockholms universitet   8 000
 • Högskolan i Gävle   550
 • Uppsala universitet   1 250
 • Mälardalens högskola   1 100
 • Högskolan i Skövde   450
 • Högskolan i Halmstad   550
 • Mittuniversitetet   700
 • Luleå tekniska universitet   450
 • Örebro universitet   800
 • Högskolan Dalarna   500
 • Högskolan Kristianstad   450
 • Jönköping University   800
 • Högskolan Väst   500
 • Linnéuniversitetet   850
 • Högskolan i Borås   450
 • Umeå universitet   700
 • Karlstad universitet   600

    Summa   26 250