Politik

Donald Trump säger emot USA:s smittskyddsmyndighet

1:59 min

Enligt Trump kommer ett vaccin mot coronaviruset finnas tillgängligt för den breda allmänheten långt tidigare än smittskyddsmyndighetens CDC:s prognos.

I ett kongressförhör sa chefen för USAs smittskyddsmyndighet, Robert Redfield, att det kommer dröja innan större delen av USA invånare kommer ha tillgång till ett vaccin. Till en början kommer man prioritera riskgrupper och personal som exponeras för viruset.

- Men för befolkningen i stort kommer det vara tillgängligt tidigast våren eller sommaren 2021, sa han.

Redfileds uttalande står i stark kontrast till Donald Trumps tidigare kommentarer. Trump har vid flera tillfällen hävdat att ett säkert och effektivt vaccin mot det nya coronaviruset kommer att finnas tillgängligt innan årsskiftet och kanske till och med innan valet den 3 november.

När Trump igår fick frågor om Redfields uttalande sa han att smittskyddschefen hade gjort ett misstag när han uttalade sig och han kanske hade missförstått frågan.

Trump sa även att chefen för smittskyddsmyndigheten kanske inte var medveten om hur snabb distributionen av ett nytt vaccin kommer att bli.

Framtiden får utvisa vem som får rätt, men oavsett tidpunkten för distributionen av ett nytt vaccin så finns det redan nu utmaningar. Flera undersökningar har visat att motståndet mot ett vaccin är stort. En tredjedel av de tillfrågade amerikanerna i de undersökningarna säger att de inte kommer att vaccinera sig om ett vaccin blir tillgängligt.