Trafik

Höjdhinder ska förhindra lastbilsolyckor vid järnvägsbro

0:28 min
  • För att förhindra att lastbilar fastnar under viadukten på Vasavägen i Eskilstuna har Stadsbyggnadsnämnden fattat beslut om att placera ett höjdhinder innan bron i södergående riktning.
  • Detta ska utvärderas innan beslut tas om det är rimligt med ett höjdhinder även i norrgående riktning.
  • Då och då under många år har lastbilar kört fast under järnvägsbron och beslutet har tagits efter krav från Liberalerna.