Hässleholm

Oenighet om eventuellt köp av tidigare postterminal

0:36 min
  • Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna vill att Hässleholms kommun köper den tidigare postterminalen i Hässleholm för nära 30 miljoner kronor, eftersom de tycker att fastigheten är strategiskt intressant.
  • Därmed går man emot tjänstemännen på såväl tekniska förvaltningen som ekonomiavdelningen som anser att kommunen i dagsläget inte har behov av lokalerna, och att priset är för högt sett till riskerna.
  • Sista ordet har politikerna i kommunfullmäktige.