Efter torkan 2018

Kolupptag helt utraderat i Hyltemossa

0:37 min
  • Kolupptaget utraderades helt i skogen Hyltemossa i Perstorps kommun under torkan 2018.
  • Det visar en ny vetenskaplig studie där elva skogar i Sverige, Finland, Danmark och Estland studerats för att se hur kol- och vattenbalanser påverkades av extremvädret.
  • "Det var ganska förvånande, jag hade inte trott att det skulle vara så stora effekter", säger Anders Lindroth, professor emeritus i naturgeografi vid Lunds universitet.