Halmstad

Livsmedelsverket: PFAS kan sänka effekten av vaccin

1:18 min
  • Runt 80 hushåll som bor i området kring Trönninge kyrka i Halmstad avråds  från att dricka vatten från egen brunn, avrådan gäller även för Trönningeån och Kistingebäcken och det beror på höga halter av PFAS.
  • En risk med att få i sig höga halter av giftet är att det kan sänka effekten av vaccin.
  • "Vi får färre antikroppar", säger toxikolog Emma Halldin Ankarberg på Livsmedelsverket.