تعداد کمتری می‌توانند در امتحان کنکور امسال شرکت کنند

1:48 min

برای اینکه امتحان کنکور پائیز امسال عاری از سرایت ویروس کرونا باشد، پیشنهاد شده که برای تعداد اندکی از افراد امکان شرکت در امتحان داده شود. هماهنگ‌کننده امتحان کنکور، پیتر هونیت به بخش خبری رادیو سویدن، اکوت، می‌گوید که اولویت با افرادی است که زودتر ثبت نام می‌کنند.

به این ترتیب که یک تعداد مشخص جا تعیین می‌شود و تا زمانی که جا وجود دارد افراد می‌توانند ثبت نام کنند. بعد از آن امکان ورود و یا ثبت‌نام وجود نخواهد داشت.

هفته گذشته دولت تصمیم گرفت که مسئولیت تصمیم‌گیری برای برگزاری امتحان کنکور را بر عهده دانشگاه‌ها بگذارد. به همین دلیل، هماهنگ‌کننده‌ای تعیین شد که امور را تسهیل کند. این در حالی‌ست که در گذشته اعلام شده بود امتحان کنکور پائیز امسال به دلیل واگیری ویروس کرونا لغو خواهد شد.

اما اکنون پیتر هونیت، هماهنگ‌کننده ملی امور کنکور، به این باور است که احتمال زیاد وجود دارد که امتحان کنکور برگزار شود. او می‌گوید: اگر مخالفت‌های بسیار جدی برای عدم امنیت برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا صورت نگیرد، احتمال قوی می‌رود که امتحان کنکور برگزار شود.